História

Dolu podpísaný Kiss Mihály,bydliskom Búč,39,narodený 1914 16.apríla, prehlasujem na svoju česť, že podľa mojho najlepšieho vedomia a svedomia, rybník v Búči existuje už niekoľko storočí a spoločenstvo alebo gazdovský spolok tento rybník obhospodároval a bol jeho majetkom. Pred vojnou od r.1938 do roku 1944,zo strany gazdovského spolku bol Nagy Béla porybným, pred ním bol porybný môj otec Kiss Mihaly. Dve tretiny rybníka bola volná vodná plocha ostatok pokrývalo trstie, tak isto ako teraz. Rybník pravidelne v lete alebo na jeseň vylovovali pod dohľadom porybného a ryby sa rozdelili medzi členov spolku. V zime za veľkých mrazov ľudia vyrezávali otvory aby sa ryby nepodusili.Vedľa rybníka bol aj vodný mlyn,kde sa mlel jačmeň alebo kukurica. Pamätám sa že v r.1932 8.mája bolo veľké pretrhnutie hrádze. Voda pretrhla hrádzu ale my sme ju opravili. Po vojne tak okolo r.1950 stupavský ryb.spolok spravil silnejšie hrádze ale nespravili to dôkladne lebo v medzi 1953 a 1955 rokom sa hrádza znovu pretrhla. Voda zobrala dokonca aj mohutné stromy z okolia rybníka. Jedná sa teda o vyše storočný rybník s rozlohou necelých 15 hektárov. Je napúšťaný prírodným prameňom a dvomi ramenami, takže má dostatočný prítok po celý rok. Časť je zarastená a lemovaná trstinou s bohatou mikroflórou a mikrofaunou. Nachádzajú sa v nej kapitálne ryby, ktoré kvôli bohatej vegetácii a neprístupnosti terénu nebolo možné vyloviť. Žijú tu rôzne druhy rýb: kapor, lieň, amur, pleskáč, červenica, karas, lieň, sumec, šťuka, zubáč, ostriež... Tento rybársky revír už čoskoro odhalí svoje tajomstvo spolu s nasadenými ďalšími kapitálnymi kaprami, ktoré tu žijú ako v raji. Takto vznikol aj názov tohto revíru: CARP RAJ – RAJ KAPROV. Sú tu ideálne podmienky pre lov no, stálo to niekoľko rokov tvrdej práce, veľa peňazí. Značnú časť vegetácie bolo nutné odstrániť, lebo hrozilo zaniknutie tohto revíru. Zároveň sa zachoval prírodný charakter a nezasahovalo sa veľmi do biotopu. Prehĺbenie bolo nevyhnutné nakoľko nízky stav vody v lete trpel nedostatkom kyslíka a v zime by neumožnil prezimovanie takého množstva rýb ako je tam dnes. Súčastná hĺbka je v priemere 2,5 metra, nachádzajú sa tu aj úseky s hĺbkou 4,5 metra, dôležité na prezimovanie, ako aj úseky s hĺbkou do jedného metra, dôležité pre neres. Takto sa vytvorili ideálne podmienky, oživila sa voda ktorej hrozil zánik a vznikol nový rybársky revír ktorý je snom každého rybára. Ďakujem všetkým ľudom, ktorý my pomáhali a pomáhajú do dnes starať sa o tento rybník. Som človek s veľkým srdcom, je to moje hobby a preto k tomuto športu aj tak pristupujem. Všetkých Vás srdečne pozývam. Július Kálnay

 

skype:tahajme.sk?chat